11/6/13-ทุนการศึกษาบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

 ·         เป็นนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหกรรม และสาขาไฟฟ้า

         ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  ในภาคการศึกษาปัจจุบัน ( ปี 2556 รหัสนักศึกษา  54000000 )

·         มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปและเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

·         เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยมีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตนเอง

            สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสุภาณี

        งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ตึก A

        ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556 โทร. 02- 329 8000 ต่อ 3447

 

 

 

Share
  1. ทุนการศึกษา/สวัสดิการ
  2. ตารางเรียน/ตารางสอบ
  3. ปฏิทินการศึกษา
  4. การสมัครเข้าศึกษา
  5. สมัครรับตรง/โควต้า

หมวดข่าวทุนการศึกษา/สวัสดิการ


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ... Read more

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2556 ทุนละ 15,000 บาทต่อปี (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ... Read more

รับสมัครทุน ที.เค.เอส เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) รายละเอียดทุน

  รับสมัครทุน ที.เค.เอส เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) รายละเอียดทุน Read more

ขอให้นักศึกษากองทุนการศึกษา สจล. ที่ยังไม่ส่งแบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันฯ ๔๐ ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดำเนินการส่งด่วน

ขอให้นักศึกษากองทุนการศึกษา สจล. ที่ยังไม่ส่งแบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันฯ ๔๐ ชั่วโมง ประจำปีการศึก... Read more

รับสมัครทุนไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

  รับสมัครทุนไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รายละเอียดทุน Read more

รับสมัครทุนซินเน็ค

รับสมัครทุนซินเน็ค รายละเอียดทุน Read more

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ... Read more

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2556 ทุนละ 15,000 บาทต่อปี (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ... Read more

2012-11-24-16-29-39

  รับสมัครทุน ที.เค.เอส เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) รายละเอียดทุน Read more

2012-11-24-16-21-36

ขอให้นักศึกษากองทุนการศึกษา สจล. ที่ยังไม่ส่งแบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันฯ ๔๐ ชั่วโมง ประจำปีการศึก... Read more

2012-11-24-16-28-08

  รับสมัครทุนไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รายละเอียดทุน Read more

2012-11-24-16-33-21

รับสมัครทุนซินเน็ค รายละเอียดทุน Read more

หมวดข่าวตารางเรียน/ตารางสอบ


ยื่นสอบตามรอบปฏิทินแล้วนะคะ ^^ Read more