พิธีตักบาตรเทิดพระเกียรติในหลวง (4/12/14)

News-031214-1-ตกบาตรวนพอ 2557

Share