พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ (4/12/14)

News-031214-2-พธถวายสตย 5_ธนวา

Share