Additional information

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นและจีน (17/12/57)

ขาวทน1

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นและจีน

สนใจสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ชั้น 1 ตึก A เท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558

>>ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด<<

หมายเหตุ

ขอให้นักศึกษาดาวห์โหลดแบบฟอร์ม พิมพ์และปริ้นทร์ออกมา พร้อมแนบเอกสารตามที่ได้ประกาศไปแล้วส่งที่ พี่อี๊ด(ธาริณี  ลำยอง) งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

 

Share