Additional information

นักศึกษาวิศวลาดกระบัง เข้ารับพระราชทานรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” (17/10/56)

17-10-56-news-home 

นักศึกษาวิศวลาดกระบัง  เข้ารับพระราชทานรางวัล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีพร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรณวิชญ์ ติยะวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ อาคารกีฬาเวศม์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น(ดินแดง)

Share