Additional information

ประกาศรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษา (13/01/58)

26 Jun_13-Job_02

ประกาศรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

  

 • บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจออกแบบก่อสร้างติดตั้งทดสอบและให้บริการ รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง Sales Engineer และวิศวกรบริการ สนใจติดต่อ คุณพวงเพชร โทร. 02-9543270 ต่อ 222, 191

 

 • บริษัท เวิร์ลควอนท์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทบริหารการลงทุน สถาบันนานาชาติ บริษัทฯ จะเน้นการวิจัยในเชิงปริมาณและการสร้างโมเดลคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมงานกับบริษัท สนใจติดต่อ ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม ผู้จัดการทั่วไป โทร. 02-1056395

 

 • บริษัท ฤทธา จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ และก่อสร้างอย่างมืออาชีพ เช่นงานก่อสร้างห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อาคาร บ้าน สนามบินฯ รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อคุณปราโมทย์ พิพัฒน์สูงเนิน ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โทร. 02-1055000

 

 • บริษัท วนชัย พาแนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติจากเศษไม้ยางพารา รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อแผนกสรรหาว่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์ โทร. 077-278500 ต่อ 8331

 

 • บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางค์และสินค้าอุปโภค รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, เข้าร่วมงานกับบริษัท สนใจติดต่อแผนกบุคคล โทร. 02-8995262 ต่อ 161 

 

 • บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำ รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ สนใจติดต่อผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือก โทร. 02-2893100

 

 • บริษัท เอ็มบ็อกซ์ มัลติมีเดีย จำกัด ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ "MBOX" รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ เข้าร่วมงานในตำแหน่ง Software Engineer สนใจติดต่อผู้จัดการทั่วไป โทร. 02-2753471-3

 

 • บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉีดพลาสติกทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมงานในตำแหน่ง Sale Engineer สนใจติดต่อ คุณพรรณนิภา เตชะพานิช โทร. 02-7385050-4 ต่อ 161

 

 • บริษัท เจอแรงการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบโรงงานอุตสาหกรรมและระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ รับสมัครนักศึกษาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมอัตโนมัติ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกับบริษัท สนใจติดต่อ คุณเอ็นริโก้ ไซลาฟฟ์ กรรมการบริษัทฯ โทร. 02-6169684

 

 • บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ผู้ผลิตสินค้า ท่อตราช้างในเครือปูนซิเมนต์ไทย จัดกิจกรรม Chang Young Engineer Camp ครั้งที่ 7 เพื่อชวนนักศึกษาปี 3 - 4 เข้าร่วมกิจกรรมออกค่าย เพื่อสังคม โดยกิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้

1. พานักศึกษา เยี่ยมชมโรงงานการผลิตท่อตราช้าง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตท่อ

2. ออกค่ายอาสา ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำให้แก่โรงเรียน จ.นครนายก

3. ร่วมกิจกรรมการบริจาคอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา "สุขใจให้น้อง"

4. อบรมให้ความรู้ด้านวิศวกร

นักศึกษาที่สนใจติดต่อคุณปาจรีย์ สหายสุข (พลศิลป์) กรรมการผู้จัดการ โทร. 02-5550888 หรือที่บูธลานชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น ในวันที่ 12-13 มกราคม 2558

 

 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมงานในตำแหน่งวิศวกรขาย สนใจติดต่อคุณวิภา เรืองฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล โทร. 02-3793089-92

 

 • บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตเครื่องสูบน้ำสำหรับงานหนักและงานอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ สนใจติดต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02-7258999

 

 • บริษัท ธอมัสไอเดีย จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้าน "Interactive Agency & Online Strategy Specialist" รับนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าทำงานในตำแหน่ง Software Developer / Software Tester สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-7147255

 

 • บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์ รับนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมงานในตำแหน่งวิศวกรรมโยธา สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-5026356

 

 • บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งวิศวกร เพื่อรองรับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น สนใจติดต่อคุณกรณิการ์ (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) โทร. 033-590009

 

 • บริษัท ไทยเจอร์เทค จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมระบบควบคุม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ สนใจติดต่อคุณนัธกานต์ ดานิสมีน โทร. 02-6636096-8

 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557

 

 • บริษัท ชุมแสง คอนสตรัคชั่น แอด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านโยธา รับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-5121723 ต่อ 13

 

 • บริษัท แอดวานซ์ โรโบติกส์ ซิสเทค จำกัด (ARS) เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษา การออกแบบระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (โรบอท) รับนักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อ คุณปิยรัตน์ภา จันทราพานิชกุล โทร. 081-4219599

 

 • บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รับสมัครนักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อคุณมยุรี หรือคุณชญานิน โทร. 02-5304995 ต่อ 2463, 2464

 

 ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share